Szavaink üzenetei

A szeretet jelentése

A szeretet jelentése

Nyelvünk és szavaink jelentése általában sokkal mélyebb tartalommal és jelentéssel bír, mint amennyit rendszerint megértünk belőle. Most a szeretet megértéséhez kerülünk közelebb a szó elemzésének segítségével. Értelmezzük tehát a SZERETET szót és bontsuk elemeire ! Mi a szó töve, gyökere? Ebben találjuk meg a jelentés gyökerét is.

SZER és ETET: a szer etet. De mi is pontosan ez a SZER, ami etet, vagyis tápláló ereje és minősége van? (Miközben ezzel ellentétben a gyűl-ölet, vagyis mérgez?) A megértéshez akár egy etimológiai szótárat is felcsaphatunk, amely készen tálalja a szógyök jelentését, származási elméletekkel megfűszerezve (amelyekre gyakran tényként hivatkoznak, pedig meglehetősen ellentmondásos eredeztetések is vannak közöttük). Ehelyett és ezt kiegészítve saját józanságunkkal mélyebben is megérthetjük, és a megoldás során szerzett szemléletmód is a sajátunk marad. Én ezt a képességet szeretném erősíteni az olvasóban, ezért ezt az utat választom.

Gondolkozzunk asszociatív ’szóbokrokban’- hol és milyen formában használjuk még a SZER kifejezést? Gyűjtsünk párat! (pl. szert tartani vagy szertartás, szerez, szerzet, szerkeszt, szervez, szerv és szervezet, szerszám, szerelem; gyógyszer, tornaszer, kábítószer, takarítószer; rendszer stb.) Mi a közös bennük?

A szert tartani olyan természeti vagy személyes eseményekkor szokás, amelyek jelentőséggel bírnak. Az évkörnek vannak olyan jeles pontjai, amikor a természetben olyan fontos alakulások és változások zajlanak, amelyek egyrészt szimbolikus értelemmel, másrészt a mindennapi életet is befolyásoló jelentőséggel bírnak. Ezeket hívjuk ünnepeknek. Ilyen esemény pl. a téli napforduló, vagyis a karácsony ünnepe (sokkal régebbi hagyományokkal rendelkezik, semhogy pusztán keresztény vagy más vallási ünnepnek tekintsük). De az elődeink a Kárpát-medencébe visszatérve is szert ültek, amelynek helyszínét ma ÓpusztaSZERnek hívjuk. Jeles esemény lehet nemcsak egy szövetség vagy állam születése, hanem pl. az utódoké is- ehhez is megvannak az odatartozó SZERtartások, rítusok. Ezekkel a rítusokkal és szertartásokkal az eseményhez való tudatos kapcsolódást, azzal való együttélést, annak elfogadását és megerősítését fejezzük ki vagy egyenesen kérjük a világtól, segítőinktől, teremtőtől. Úgy is mondhatnánk, hogy kapcsolódunk a világ, a természet, a nép, vagy éppen a személyes életünk folyamához, annak rendjét fogadjuk el és erősítjük meg.

Más szavak, mint a szerez, szerzet, szerkeszt, szerv vagy szervezet is magában foglalja ezt a jelentést: aki megszerez valamit, „szert tesz” valamire, önmagához vagy máshoz kapcsolja tulajdonosként; aki összeszerkeszt valamit, meglévő tudáselemek vagy tárgyak összekapcsolásával alkot azoknak egy új formát, egy új rendet; az olyan nagyobb egységet, amelyben több kisebb rész kapcsolódik össze és rendeződik valamilyen viszonyba és együttműködésbe, szervet vagy szervezetet alkot (akár emberi, akár céges struktúrára gondolunk). A szerszám olyan eszköz, amellyel számos tevékenységet el lehet végezni valaminek -valamilyen célnak, rendnek- az érdekében. A szerelem pedig olyan kapcsolódás valakivel vagy valamivel, amely nagyon elemi kötést/kötődést képes alkotni, egészen elemi szintű összekapcsolódás történik a két fél között, amellyel egy új egység, egy új rend megalkotására is képessé válnak.

Más szavakban, mint gyógyszer, tornaszer, kábítószer, rendszer stb. utótagként a SZER rendet, rendezési elvet és kapcsoltságot jelent: a tornával kapcsolatos eszközöket és egyben ezek összességét a tornaszer, a gyógyításhoz kapcsolódó eszközöket és összességét a gyógyszer, a kábító hatású eszközöket és azok összességét a kábítószer stb. foglalja magában. A rendszer szó jelentése is rendhez kapcsolódó, amikor már meglévő egység kapcsolódik nagyobb kapcsolatrendszerbe, vagyis a ’rendnek a rendje’.

A SZER szóban tehát kettő jelentés kapcsolódik össze: kapcsolódás és rend. Azt jelenti: rendbe vagy rendhez kapcsolódni. Amikor kapcsolódunk valamilyen nagyobb egységhez vagy rendhez, legyen az a világ, a természet vagy éppen saját magunk és lelkünk rendszere, akkor egy „rendben vagyunk” benne; ilyenkor egységélményt és jól működést, emellé pedig általában boldogságot élünk meg. „Rendben vagyok” -szoktuk is mondani.

A SZER-ETET szó jelentése tehát azt jelenti: RENDBEN LENNI TÁPLÁLÓ. Igazán rendben pedig akkor vagyok, amikor a világ rendjéhez kapcsolódni tudok, elfogadással és nem elfojtással viszonyulok, ezáltal önmagamat és a saját helyemet is képes vagyok elfogadni. Így válok a világ mint egy összetett élő és működő szervezet egyik szervének az elemévé. Ekkor a szervezet erejéhez önmagamban is hozzáférhetek, és ez táplál, erőt ad, éltet. Úgy is mondhatnám, a világ rendjének szerszáma vagyok.

 

Utószó1: mindezek pszichológiai jelentésével és alkalmazásával (rendben lenni önmagammal) egy következő bejegyzésben foglalkozom külön figyelemmel, mélyebben.
Utószó2: érdemes mindezt összehasonlítani etimológiai szótárak információival, mennyire hasonló eredményre jutnak. A jelentés tudatosításával, megértésével pedig többé válhatunk.